Svenska Fäktförbundets tidningar - Svensk Fäktning

Svenska Fäktförbundets tidningar

Fäktning, Fakta om Fäktning, Tidningen Fäktning; publikationerna från Svenska Fäktförbundet har haft lite olika namn genom åren. Utseendet och ambitionerna vad gällde redaktionell idé och form har också varierat.

Hittills har vi scannat in tidningarna från perioden 1977 till 1999, då SvFF:s utgivning av en officiell periodisk tidskrift upphörde. Kostnaden bedömdes för hög, samtidigt som produktionn var arbetskrävande. Fencing.se lanserades i slutet av 1995 och bedömningen var att webbplatsen kunde fylla förbundets kommunikationsbehov och dessutom kunde man här bereda plats till betydligt mer material som dessutom kunde publiceras löpande.

Ambitionen är att i framtiden gå bakåt och publicera även äldre årgångar av tidningen. Redaktörer under perioden 1977-1999 var:

Finn Persson 1977-1979
Gunnar Olsson 1980-1984
Olle Thulin 1985-1989
Ingrid Eiritz 1991-1994
Mats Ingerdal 1995-1999

Under tidningens sista decennium hade tidningen en hög redaktionell och formmässig nivå i jämförelse med andra idrottstidningar. Vid sidan av redaktörerna var Lotta Thunberg en drivande kraft, som grafisk formgivare men också som skribent och fotograf.