Varning för bedrägerier mot föreningar - Svensk Fäktning

Varning för bedrägerier mot föreningar

Under sommaren blir det vanligare med bedrägeriförsök mot föreningar. Svenska Fäktförbundet har fått in ett antal rapporter om nya bedrägeriförsök och uppmanar alla med ansvar för ekonomin i föreningen att vara på sin vakt. Ring alltid det extra kontrollsamtalet!

Bedragarna har ofta en viss insikt i hur föreningar fungerar i allmänhet. De verkar också ta reda på specifik information om de föreningar de siktat in sig på. Vanligt är till exempel att man känner till namn och e-postadress för till exempel ordförande och kassör och använder denna kunskap för att skapa så personliga e-postmeddelanden som möjligt från ordföranden till sekreteraren.

Ofta manipuleras avsändaradressen så att e-posten verkligen ser ut att komma från “rätt” person vilket skapar en autentisk känsla. Meddelandet håller en ledig, nästan familjär ton och ärendet gäller något som skulle kunna vara autentiskt.

Tips för att undvika att drabbas

  • Du som är ansvarig för att göra utbetalningar bör formulera tydligt för dig själv vilka krav du ställer innan du gör en utbetalning (styrelsebeslut, betalningar enligt gällande avtal (t ex lokalhyra), känd leverantör (känd för dig) etc. Då har du skapat en broms som kan vara till hjälp om du plötsligt får ett mail som ger intryck av att det gäller liv eller död att du omedelbart måste betala ut en större summa.
  • Det är förstås idealiskt om ni i er förening har en tydlig attestordning som gör att det möjligt att två personer alltid måste godkänna en utbetalning. Det är ofta svårt i det ideella arbetet men med alltmer kompetenta ekonomisystem på marknaden kan det vara möjligt.
  • Om det inte är möjligt att skapa ett fullständigt attestsystem är det bra om ni åtminstone tar upp frågan om utbetalningar och faran för bedrägerier i styrelsen någon gång om året. Det är förstås extra viktigt om det kommer nya förtroendevalda.
  • Om något känns det minsta underligt: Ring alltid det extra telefonsamtalet och kolla, ta kontakt och fråga.
  • Var misstänksam mot e-post och lär dig att se tecknen på att avsändaren är falsk.