Ändringar för värjans tävlingar i september och oktober - Svensk Fäktning

Ändringar för värjans tävlingar i september och oktober

SAF-pokalen ställs in och ersätts av Challenge Bernadotte som en nationell tävling. Även Oslo Cup och Kupittaa Tournament i Åbo blir nationella tävlingar.

Främst beroende på de mycket omfattande krav som just nu ställs på tävlingar med FIE-status så har de Svenska, Norska, och Finska fäktförbunden i samråd med arrangerande klubbar beslutat följande:

SAF-pokalen / Rehbinderska priset

SAF-pokalen / Rehbinderska priset 25-26/9 ställs in och ersätts samma helg i Eriksdalshallen av Challenge Bernadotte som arrangeras som en svensk nationell tävling med samma logistik som normalt vid svenska tävlingar. Utländska gäster är varmt välkomna givet att de svenska och det egna landets regler tillåter inresa (med hänsyn till karantän, vaccinationspass, tester, etc.)

Tävling för seniorer, herrar och damer. Enbart svensk licens krävs (nationell licens för utländska gäster). Anmälan i Ophardt av klubbadministratör senast 10 dagar före tävlingen. (Använder klubben s.k. klubbföranmälan i Ophardt så är det klubbadmin som bestämmer om vilka tävlingar som anmäls till på det sättet.)

Inga pliktdomare krävs till Challenge Bernadotte. Istället är startavgiften något högre än normalt (400 SEK / 40 EUR).

Tävlingen kommer att ingå i Svensk Ranking 2021-22 för seniorer och juniorer.

Kalendersida i Ophardt: https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/21837

Oslo Cup och Kupittaa Tournament

Oslo Cup 2-3/10 och Kupittaa Tournament i Åbo 9-10/10 blir nationella tävlingar. Anmälan i Ophardt av klubbadmin. Sista anmälan och regler för pliktdomare enligt de uppdaterade inbjudningar som kommer att publiceras i Ophardt. Inga anmälningar eller pliktdomare via Svenska Fäktförbundet. Enbart svensk licens krävs. Svenska fäktare är varmt välkomna givet att svenska och arrangörslandets regler tillåter inresa (med hänsyn till karantän, vaccinationspass, tester, etc.)

Inbjudan Oslo Cup:

Programmet i Åbo:

Lördag individuella tävlingar, damer och herrar värja

Söndag lagtävling, damer och herrar värja (klubb och mixed lag).

Inbjudan: https://fencing.ophardt.online/en/invitation/view/21802/pdfNordic Challenge – 3000 EUR i prispengar

Samtliga tre tävlingar ovan ingår i Nordic Challenge med 3000 EUR i prispengar.

Vinnare är den fäktare med bästa resultat i dessa tre tävlingar (Lägst sammanlagd placeringssiffra.) Vid lika avgör bästa placering dvs. flest antal förstaplatser, etc. Vid exakt lika avgör Åbo.

1:a pris i Nordic Challenge 800 EUR
2:a pris i Nordic Challenge 400 EUR
3:e pris i in Nordic Challenge 300 EUR

Prispengarna betalas ut av det finska förbundet mot kvitton som relaterar till idrottsutövandet (utrustning, resor, etc.)

Ingen särskild anmälan behövs till Nordic Challenge. De ingående tävlingarna kräver enbart nationell licens.