Workshop för föreningar: Mer pengar till föreningen genom sponsring - Svensk Fäktning

Workshop för föreningar: Mer pengar till föreningen genom sponsring

Se uppdaterad inbjudan här

I Italien har fäktföreningarna förutsättningar som är jämförbara med föreningarna i Sverige – men sponsorsamarbeten är betydligt vanligare i Italien än i Sverige. Hur går det till? Vad kan vi lära?

Workshopen leds av marknads- och sponsoransvariga i SvFF och av Alessandro Noto, marknads- och sponsoransvarig i Italienska Fäktförbundet.

Just nu pågår ett arbete inom Svensk Fäktning med att profilera ett starkt varumärke. Under det senaste året har förbundets externa kommunikation reformerats och satsningar på webb-TV och sociala medier genomförts.

Alessandro Noto har stått för en förnyelse av fäktsportens sätt att kommunicera som haft stor betydelse för fäktningen internationellt men också i många enskilda länder. Fokus ligger på att synliggöra och kommunicera de värden som fäktsporten erbjuder en kommersiell partner. En viktig del i hans arbete är att utnyttja sociala medier på ett optimalt sätt.

En viktig ambition i Svensk Fäktnings strategi är att få ”fler föreningar med attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit och bredd”. Workshopen är en del i arbetet med att bygga ett starkt varumärke – Svensk Fäktning

Angelika Gyllenhoff
Ordförande SvFF:s Sponsorkommitté

Praktiska upplysningar

Tid
Fredagen den 7 september kl 13.00-18.00 (avslutas med ”varumärkesmingel”)

Plats
Hotel C, Stockholm

Kostnad
Workshopen är kostnadsfri. Till deltagare från föreningar utanför Stockholm utgår ett stöd till resan på maximalt 500 kr mot insänd reseräkning.

Anmälan 
Senast 15 juni via e-post till pierre@fencing.se. Antalet deltagare är begränsat. 

Övernattning
Kan ordnas på Nordic C Hotel till en kostnad av 1.100 kr/natt. Bokas i samband med anmälan.